Достройка охотничьего салона

  • Место: Велиховки
  • Клиент: Частное лицо
  • Деталь: Общая площадь 100 м2
  • Этап: Закончено в 2010 г.

Klient, který je úspěšným nimrodem, potřeboval rozšířit objekt rodinné vily o další ryze účelový objekt - lovecký salon kde bude možné vystavit hodnotné exponáty loveckých úspěchů. Povaha stavby vyžadovala realizaci na kubaturu obestavěného prostoru relativně velkou stavbu, jejíž velikost se podařilo "udržet" pomocí ryze architektonických prostředků. Nutná velká světlá výška objektu si vyžádala použití ploché střechy, aby nedošlo k objemovému předimenzování stavby.