Vinoř - rekonstrukce mateřské školy

  • Místo: Vinoř
  • Klient: Obec
  • Detail: celková plocha 560 m2
  • Fáze: Dokončeno 2011.

Náročný byl také tento úkol, v rekorní době vypracovat návrh a se skromným rozpočtem realizovat mateřskou školku pro nejmenší obyvatele obce. Využití pestrých barev nábytku kontrastuje s bílými a šedými tóny použitými při úpravě povrchů. Světlá barva stěn a stropů byla použita především s ohledem na zvýšení světlosti celého interiéru, který se nachází v historické budově.