Vinoř – výstavba dětského hřiště

  • Datum: 2014
  • Místo: ulice V Podskalí
  • Klient: Vinoř
  • Fáze: ukončení 1.etapy, příprava výstavby 2.etapy

V souvislosti s již zmiňovaným mocným nárůstem obyvatel v této městské části přibyl kromě nutnosti dostaveb školních budov požadavek na výstavbu jakési dětské infrastruktury. Jedná se o revitalizaci nejrůznějších zákoutí pro potřeby rodičů a dětí a jejich přeměna ve venkovní dětské koutky. Výraznějším počinem této oblasti byla revitalizace lokality V Podskalí pro potřeby dětského hřiště. V současnosti je ukončená 1.etapa spočívající ve zbudování nových přístupových cest do lokality a kompletní přeměna zarostlé flóry ve vzhlednou vysokou a nízkou zeleň. Součástí této etapy je také pokládka nového asfaltového koberce pro pojezd dětských koloprostředků a dětských bruslařů. Zároveň došlo k realizaci několika herních prvků pro větší i menší děti + venkovních masážních a pohybových prvků pro dětský doprovod, tedy rodiče a hlavně prarodiče. V současnosti se připravuje na druhé ploše realizace dalších herních prvků.