Fara Vinoř - rekonstrukce objektu s realizací socíláních a farních bytů.

  • Místo: Vinoř
  • Klient: Obec
  • Detail: celková plocha 300 m2
  • Fáze: Dokončeno 2010.

Zanedbaný ale historicky hodnotný objekt fary jsme dostali za úkol citlivě renovovat pro nový účel, zachovat maximum historických prvků a hodnotně a šetrně dostavět. Při rekonstrukci byly objeveny některé původní stavební detaily, které nás inspirovaly a přiměly nás projekt modifikovat a upravit tak, aby bylo zajištěno jejich adekvátní využití. S výsledkem byli spokojeni všichni-investor, uživatel i my.