Vinoř – dostavba mateřské školy a družiny

  • Datum: 2014
  • Místo: ulice Prachovická, Praha Vinoř
  • Klient: obec
  • Detail: celková plocha 240 m2
  • Fáze: výstavba 2015

Určitě poslední etapou dostavby areálu Základní a mateřské školy v Praze Vinoři bude dostavba jedné třídy družiny a jednoho oddělení mateřské školy. Na tyto potřeby již nebylo možné najít nějaký stávající vhodný prostor, tudíž bylo přistoupeno ke zcela nové stavbě. Nová budova je vsazena do komunikačního koridoru spojujícího mateřskou školu a budovu základní školy, ve které se nacházejí třídy družin. Nová budova se tak nachází v těžišti obou provozů. Proto bylo možné komunikačně složité vazby nemíchat mezi sebou. Do obou tříd jsou oddělené vstupy. Také bylo nutno se vyrovnat s jiným režimem obou věkových skupin. Byl navržen jednoduchý objekt tvaru L s příčnými nosnými stěnami z tvárnic Ytong a jednoplášťovou střechou s nosnými dřevěnými trámy. Architektonicky se objekt snaží navázat na designově jednoduché funkcionalistické prvky školských budov ze 20tých a 30tých let 20. Století. V sousedství nově rekonstruované stejně vysoké budovy školní kuchyně, nedochází k rušivému propojení stylů všech budov areálu mateřské školy. Velká okna nutná pro provoz ve školních prostorech jsou výrazným prvkem designu, který je umocněn barevnými akcenty ve skleněných výplních.