Vinoř – 4 kmenové třídy základní školy v podkroví hlavní budovy

  • Datum: 2013
  • Místo: ulice Prachovická, Praha Vinoř
  • Klient: obec
  • Detail: celková plocha 500 m2
  • Fáze: dokončeno 2013

V průběhu roku 2012 bylo rozhodnuto vedením městské části Praha Vinoř o vestavbě 4 kmenových tříd pro potřeby základní školy. Problémem byl najít vhodný prostor, ve kterém by bylo možné 4 kmenové třídy + další zázemí zbudovat. Nakonec se ukázalo, že tímto prostorem byl původní absolutní outsider. Jednalo se o podkroví původní historické budovy ze 30. Let 20. Století, tedy hlavní budovy základní školy, která je výraznou dominantou Vinoře. Ukázalo se, že jiné prostory by možná byly konstrukčně vhodnější, ale následné komunikační problémy, by zcela zastínily původní záměr. Tím byl výhodnější propojení stupňů základní školy, podstatné bylo nemíchání dětí různých věkových skupin. Nakonec se ukázalo, že i konstrukční problémy, které se zde očekávaly nebyly tak zásadní. Výhodou byla dostatečně únosná stropní konstrukce půdního prostoru, takže hlavním aktérem byla nová konstrukce krovu, do které byl zasazen podélný vikýř v jehož útrobách se nachází 4 nové třídy ZŠ a jeden kabinet pro pedagovy. V ostatní ploše podkroví bylo možné provést hygienické zázemí pro žactvo + další technické prostory. Nový nerušící vikýř vsazený do původního tvaru střechy se stal tak novým výrazným prvkem hlavní budovy.