Dostavba loveckého salonku

  • Místo: Velichovky
  • Klient: soukromá osoba
  • Detail: celková plocha 100 m2
  • Fáze: Dokončeno 2010.

Klient, který je úspěšným nimrodem, potřeboval rozšířit objekt rodinné vily o další ryze účelový objekt - lovecký salon kde bude možné vystavit hodnotné exponáty loveckých úspěchů. Povaha stavby vyžadovala realizaci na kubaturu obestavěného prostoru relativně velkou stavbu, jejíž velikost se podařilo "udržet" pomocí ryze architektonických prostředků. Nutná velká světlá výška objektu si vyžádala použití ploché střechy, aby nedošlo k objemovému předimenzování stavby.