Unikont Group Praha servisní a montážní centrum

  • Místo: Praha
  • Klient: Unikont Group
  • Detail: celková plocha 1500 m2
  • Fáze: Dokončeno 2008.

Pokračování předešlé zakázky realizované za stejně přísných podmínek navíc komplikované Dopravníkem podknikem a.s. (povrchová trasa Metra vede přímo za zády haly na náspu zpevněném opěrnou stěnou které je součástí stavby).