Rodinný dům Dobeška, Praha Braník

  • Datum: 2013
  • Místo: ulice U Dubu
  • Klient: soukromý investor
  • Detail: celková plocha 200 m2
  • Fáze: dokončeno 2014

Tvarově velice zajímavá koncový řadový rodinný dům, který byl postaven v 70. Letech. Investor zakoupil tento objekt v naději, že s velice podrobně zpracovaným projektem na tehdejší dobu kupuje jistotu. Tato jistota se brzy vytratila, neboť původní majitelé na výstavbu použili snad veškerý materiál, který lze označit za nosnou konstrukci a dopouštěli se nejrůznějších statických hazardů, které hraničily se šílenstvím. Nejdříve tedy bylo nutno zjistit jakým způsobem vlastně objekt drží pohromadě, pokud to nebyla síla vůle původních majitelů. Následně došlo k projektové přípravě a výstavbě, která byla zajímavá v propojení vertikálního provozu. Objekt je ve svém nejširším místě široký cca 5m, ale propojující původní schodiště sebralo celou 1/5 celé šířky. Objekt má celkem jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. V suterénu bylo zbudováno technické zázemí společně s občasným obytným prostorem. V přízemí se nachází vstupní hala s jedním pokojem pro nejstaršího již studujícího potomka. V dalších podlažích funguje zbytek rodiny s malým dítětem.