Řád sester Karmelitek - přístavba modlitebny

  • Datum: 2005-2006
  • Místo: Praha
  • Klient: Řád sester Karmelitek
  • Detail: celková plocha 100 m2
  • Fáze: dokončeno 2007.

Novostavba modlitebny byl jednoduchý úkol pouze na první pohled. Jednoduchá forma návrhu zachová sakrální smysl stavby i při spojení se sousední secesní vilou.