Obytný areál Za panskou stodolou – 3.etapa.

  • Datum: 2010-2012
  • Místo: Praha
  • Klient: EXPOINVEST ČAKOVICE s.r.o.
  • Detail: 2 bytové domy (celkem 32 bytů)
  • Fáze: počátek výstavby – září 2014, předpoklad kolaudace – listopad 2015.

V září roku 2014 byla zahájena 3.etapa souboru obytných domů, výstavbou objektů C a D. Touto realizací bude završena téměř desetiletá práce. Objekty C a D jsou konstrukčně, architektonicky i dispozičně velice podobné objektům A a B, které byly ukončeny v lednu 2015. V průběhu času však docházelo ke změně na trhu s byty, čemuž bylo nutno přizpůsobit hlavně typologii obou domů. Konstrukčně se opět jedná o zděný systém, v kombinaci s prefabrikovanými a monolitickými konstrukcemi. Oba objekty jsou objemově větší, něž objekty z 1.etapy. Zatímco v 1.etapě byl navržen mix bytů různé kategorie, v této fázi bylo rozhodnuto o větším zastoupení bytů 2+kk a 3+kk. Architektonicky se opět jedná o velice plastickou hru s objemy a hmotami. Kolaudace se předpokládá v listopadu 2015. V současnosti začíná pozvolný prodej všech 32 bytových jednotek, některé jsou již rezervované.