Obytný areál Za panskou stodolou – 1.etapa, 2.etapa.

  • Datum: 2010-2012
  • Místo: Praha
  • Klient: EXPOINVEST ČAKOVICE s.r.o.
  • Detail: 2 bytové domy (celkem 24 prodaných bytů), 17 prodaných parcel pro rodinné domy
  • Fáze: 1.etapa dokončena 2011, 2.etapa dokončena 2013

Obytný soubor v Praze Čakovicích. Soubor tvoří 4 bytové domy a 17 samostatných parcel pro individuální výstavbu, ke které je nově vytvořena veškerá technická zázemí. 1. etapa obytného výstavby 4 bytových domů v Praze Miškovicích byla ukončena na jaře v roce 2011 dokončením a předáním dopravně a technické infrastruktury. Součástí první etapy bylo vybudování všech přípojek pro 4 bytové domy a všech přípojek pro 17 parcel na rodinné domy. Zároveň bylo potřeba provést několik přeložek kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Dále tato etapa zahrnovala výstavbu spojovací komunikace a chodníků, výsadbu stromů a realizaci několika opěrných zdí. V lednu 2013 byla ukončena 2. Etapa, která spočívala ve výstavbě dvou bytových domů ( objekty A, B ) s celkovým množstvím 24 bytů. Abychom dosáhli maxima možné prodejní kapacity bytových ploch, použili jsme speciální zdící materiály nenáročných na tloušťku konstrukce a umožňující promyšlené vedení instalací s omezením nutnosti mít za každou cenu v každém bytě klasické instalační jádro. Každý byt má balkon nebo terasu, koncipovanou se snahou zajistit obyvatelům nezbytné soukromí v rámci omezených možností daných prostorovými možnostmi staveniště. Architektonicky jsme domy chtěli (a také museli) pojmout co nejúsporněji, snažili jsme se více pracovat plasticky s objemy. Do 3 měsíců po kolaudaci bylo prodáno všech 24 bytových jednotek.