Nad pomníkem rekonstrukce bytového domu.

  • Datum: 2005-2008
  • Místo: Praha
  • Klient: soukromý investor
  • Detail: celková plocha 250 m2
  • Fáze: dokončeno 2008.

Rekonstrukce bytové domu zahrnující konstrukčně složitou mansardovou nástavbu. Z horního patra mansardy je skutečně luxusní výhled na celé koryto Vltavy.