Dostavba hotelu K-Triumf ve Velichovkách

  • Datum: 2014
  • Místo: Velichovky
  • Klient: Karsit s.r.o.
  • Fáze: studie

Náročné zadání dostavby rozložité hmoty hotelového komplexu K-Triumf zahrnovalo rozšíření hotelové kapacity, restauračního provozu, wellness a víceúčelového konferenčního zázemí. Zpracovali jsme rozsáhlou studii která zahrnovala řadu hmotových a dispozičních variant propojení starého s novým. Výsledná varianta je koncipována jako čtyřpodlažní objekt kvádrového tvar s dvojpodlažní podnoží a s volným patiem uprostřed. Vysoká podnož a otevřené patio zajišťuje přístup přirozeného světla do hloubky dispozice a zároveň vytváří venkovní chráněný prostor využívaný pro řadu aktivit. Studie byla vypracována v období 2007-2010. Realizace stavby proběhla už bez naší účasti a nepodíleli jsme se ani na vypracování následných stupňů projektové dokumentace založených na naší studii.