Továrna na výrobu hraček ABREX

  • Datum: 2009-2010.
  • Místo: Praha
  • Klient: ABREX
  • Detail: celkové plochy 3000 m2
  • Fáze: Realizace stavby zahájena 11/2011.

Rekonstrukce + dostavba původního a zemědělského areálu a celková konverze na skladově výrobní areál v obci Divišov u Benešova. Stavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie. Firma Abrex s.r.o. se specializuje na výrobu tzv. „angličáků“, konrétně vlastní výhradní licenci na veškeré modely aut automobilky Škoda Mladá Boleslav. Nová funkce celého areálu je hlavně skladovací + částečně výrobní, Nezbytnou součástí je administrativně provozní budova, v podkroví s obytnou funkcí. Komplex se skládá z rekonstruovaných zděných staveb, jsou zde objekty s původním dřevěným skeletem. Došlo k zateplení všech původních budov, jejich celkové sanaci, provedení hydroizolačních opatření apod. Zděné novostavby jsou provedeny z tvárnic Ytong, stropy jsou z prefabrikovaných panelů Spirol. Krovy jsou dřevěné, ploché střechy jsou obytné terasy s pochozí plochou z kamenné dlažby na podložkách. Nosná konstrukce skladovací haly jsou zakládací regály z tenkostěnných profilů. Tyto regály jsou spojené do skladovacích řad, příčně i podélně vyztuženy opět tenkostěnnými profily. Budova nemá základy, ale jedná se o drátkobetonovou podlahovou desku spočívající pouze na únosných štěrkodrťových vrstvách různé frakce. Venkovní plochy jsou řešeny jako vyasfaltované pojezdové plochy s únosností na nejtěžší několikanápravová vozidla.