Rezidence Bohdančská, Vinoř

  • Datum: 2011-2012.
  • Místo: Praha
  • Klient: Obec, soukromý investor
  • Detail: vnitřní plochy 900 m2
  • Fáze: studie, příprava DUR.

Úloha spočívající postavit na podlouhlém pozemku ve vniřním traktu obecního bloku jednoduché ale atraktivní rodinné domy s možností prodeje i pronájmu. Společná podnož obsahuje technické zázemí objektů, garáže a schodiště, nad podnoží jsou navrženy 3 bloky rodinných domů. Nad příjezdovou komunikaci jsou vyneseny výrazné hranolové výstupky z hlavní hmoty, což mělo řadu důvodů.