Vinoř obecní úřad

  • Datum: 2011-2012.
  • Místo: Praha
  • Klient: Obec
  • Detail: vnitřní plochy 1000 m2
  • Fáze: studie, příprava DUR.

Zakázka pro obecní úřad obsahuje dořešení zbývajcích volných prostor v obejktu a volných ploch na nádvoří úřadu.