Slivenecký dvůr

  • Datum: 2005-2006.
  • Místo: Praha-Slivenec
  • Klient: MCA
  • Detail: vnitřní plochy přes 6500 m2
  • Fáze: studie

Zadání od majitele společnosti MCA bylo jasné : zdevastovaný areál původního JZD v centru obce přeměnit moderním způsobem na multifunkční obecní centrum, které poskytne širokou šálu služeb, rozmanité a dostupné byty a přívětivé vnitřní prostředí pro rodiny s dětmi. Naplnění vize bylo náročné především s ohledem na z počátku odlišné představy zůčastněných stran (hlavně municipality), jak s místem naložit. Nakonec se podařilo protichůdné požadavky skloubit do jednoho funkčního organismu. Do ulice je otevřený hotelový objekt s hlubokým nádvořím volně přístupným z ulice, po obou stranách lemovaný obchody. V zadní části je potom obytná část, usazená kolem vnitřního nádvoří s dětským hřištěm a relaxačními prostředky. Pro matky s dětmi bylo důležité, že na centrální prostor pro děti bylo vidět ze všech bytů a bylo snadno dosažitelné. Architektonický soubor sestává ze tří hlavních nadzemních objektů, pojmenovaných jednoduše A, B a C, z nichž jsou budovy B a C bytovými domy a objekt A je wellness hotel. Základní ideou návrhu je vytvoření nového živého areálu na místě hospodářského stavení, ve stopě původní zástavby. Závazně byla dodržena absolutní nadmořská výška nejvyšších střešních hřebenů stávajících objektů, polohově návrh respektuje původní stopu objektů v maximální možné rozumné míře. Precizní polohopisné hodnoty stávajícího stavu byly získany geodetickým zaměřením. Dále byl plně respektován požadavek na tvarové řešení objektů se sedlovými střechami, v duchu soudobého designu.