Rezidence Vinořské náměstí.

  • Datum: 2010.
  • Místo: Praha-Vinoř
  • Klient: Obec
  • Detail: vnitřní plochy přes 4000 m2
  • Fáze: studie

Obec Vinoř na severovýhodě Prahy hledala nové rozvojové možnosti výstavby obecních bytů v intravilánu obce. Jedna z nich se nachází na úzkém pozemku v zadní části traktu obecní školy. Návrh bytových domů vycházel ze snahy vytvořit na malé ploše co největší nabídku různých typů bytů, od garsoniér až po mezonetové byty. Střízlivý vzhled architektury podtrhuje sociální program výstavby.