Rekonstrukce hlavní budovy stávajícího areálu výtvarných řemesel Praha Strašnice

  • Datum: 2014
  • Místo: Sazečská 247
  • Klient: Družstvo Integra
  • Detail: celková plocha 10 000 m2
  • Fáze: DSP a příprava DPS

Velice výrazná výšková budova stávajícího areálu výtvarných řemesel v Praze Strašnicích nabízí zajímavou možnost zajímavé rekonstrukce jednak tohoto objektu a zároveň celého areálu. V současnosti je zahájen proces stavebního povolení, který spočívá ve změně užití objektu pro potřeby administrativně a obchodně skladovacího objektu. Konkrétní vnitřní podoba dílčích prostor zatím podléhá obchodnímu tajemství. Zahájení realizace se přepokládá v půlce roku 2015.